• mijmeren op vakantie
  • kampioen met turnen
  • tekening anouar

Nevenactiviteiten

Herma heeft in het (recente)verleden trainingen, workshops en lezingen gegeven.

Ook is zijn coachend mentor van startende gezinshuizen.

Herma is daarnaast actief in h het bestuur van de Beroepsvereniging voor gezinshuisouders, '24x7 Present'.

Praktijk 'Werkplaats voor gezinnen' Herma heeft het streven om in de toekomst  in samenwerking met collega's, een 'Werkplaats voor gezinnen' vorm te gaan geven. Vanuit onze gezinshuiservaring, willen we gezinnen helpen. Daar waar gezinnen het moeilijk hebben met elkaar, zouden wij helpend inzicht willen geven, de weg willen wijzen en tot steun willen zijn.  Wij hebben daarmee voor ogen uithuisplaatsingen te voorkomen; of indien dit niet te voorkomen is, samen met ouders te werken aan wat nodig is, om een kind weer thuis te krijgen.

Tussen het (oude) individueel gericht werken en het nieuwe wijkgericht werken, zouden wij 'gezinsgericht' willen werken . Dit betekent een aanpak die gericht is op het doorbreken van patronen in gezinnen en dat elk gezinslid de juiste positie in neemt, waardoor er rust en veiligheid in gezinnen komt. De plannen voor een 'Werkplaats voor gezinnen' zijn in een vroeg stadium, maar willen we binnen nu en enkele jaren realiseren.

Ook hebben we als toekomst 'droom' om dagopvang te ontwikkelen voor kinderen met gedragsproblemen, om hun gezinnen te ontlasten en uithuisplaatsing te voorkomen.

 

// Disable Text Selection function disableSelection(target){ if (typeof target.onselectstart!="undefined") //For IE target.onselectstart=function(){return false} else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //For Firefox target.style.MozUserSelect="none" else //All other route (For Opera) target.onmousedown=function(){return false} target.style.cursor = "default" } disableSelection(document.body);