Ons team

Sjaak heeft (nog steeds) een onmisbare rol als 'natuurlijke' vader in het gezin, heeft zijn eigen zaak en stuurt het gezinshuis aan in zakelijk opzicht. Herma had de hoofdtaak als opvoeder en verzorger en onderhield alle professionele contacten in het werkveld van de jeugdhulpverlening en onderwijs. 

Sinds onze verhuizing naar de nieuwe locatie, waarmee er meer kinderen en jongeren in het gezinshuis kwamen wonen, werken we met ondersteuning van pedagogisch medewerkers. We hebben drie pedagogisch medewerkers (waaronder een schoondochter) in dienst die met elkaar gemiddeld 70 uur per week ondersteuning bieden. Naast onze pedagogische ondersteuning hebben we huishoudelijke ondersteuning, wat er voor zorgt dat we er helemaal voor de kinderen kunnen zijn.

Onze teamleden zijn allen geschoold, van mbo afgestudeerd tot universitair geschoold. Ons team is gevarieerd opgeleid van Social Work, pabo, SAW specifieke doelgroepen en klinische (kinder- en jeugd)psychologie. Dit maakt dat we ook vanuit verschillende invalshoeken kijken naar kinderen en jongeren, wat voedend is voor een ieder. Het gezinshuis staat onder supervisie van een extern gedragswetenschapper en vanuit de zorgaanbieder is tevens een gedragswetenschapper verbonden. Zowel de gezinshuisouders als het team laten zich coachen door verschillende coaches die bij het gezinshuis of de leergroepen van de gezinshuisouders betrokken zijn.

Na het overlijden van Herma is het gezinshuis voortgezet door hetzelfde team van medewerkers, waarbij vooral gezinshuisouders Annemarie en Stephanie een grote stap naar voren hebben gedaan. Voor het overlijden van Herma waren zij beiden werkzaam in de '18plus' van 'Hart voor de zaak', als parttime gezinshuisouder. Het huidige team ziet er als volgt uit:

Annemarie - Gezinshuisouder. Annemarie neemt afwisselend (en deels gelijktijdig) met Stephanie 24/7 de zorg voor de kinderen op zich. Annemarie is de dochter van Herma en Sjaak. Ze is opgegroeid in het gezinshuis, en werkt sinds 1 april 2020 als gezinshuisouder in loondienst. Annemarie werkt sinds haar 17e al in de jeugdhulpverlening. Annemarie is afgestudeerd mbo 4 Sociaal Agogisch Werker en studeert momenteel in deeltijd hbo Toegepaste Psychologie. Annemarie ontvangt coaching en volgt intervisie vanuit een leergroep met andere gezinshuisouders.

Stephanie - Gezinshuisouder. Stephanie is de (voormalige) pleegdochter van Herma en Sjaak. Stephanie neemt afwisselend (en deels gelijktijdig) met Annemarie 24/7 de zorg voor de kinderen op zich. Ze heeft als puber enkele jaren in het gezinshuis gewoond. Stephanie werkt sinds 1 mei 2022 in het gezinshuis als pedagogisch medewerkster, en sinds 1 augustus 2022 als gezinshuisouder in loondienst. Voordat Stephanie in het gezinshuis werkte heeft ze twee jaar bij Jeugdformaat gewerkt als pedagogisch medewerkster. Stephanie is afgestudeerd mbo 4 Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener en studeert momenteel in deeltijd hbo Social Work. Stephanie ontvangt coaching en volgt intervisie vanuit een leergroep met andere gezinshuisouders.

Janneke - Pedagogisch medewerkster. Janneke is de schoondochter van Herma en Sjaak. Janneke biedt de gezinshuisouders ondersteuning bij de zorg voor de kinderen en neemt een deel van de ambulante taken van Herma (denk aan bezoekbegeleiding en verslagen schrijven) over. Janneke werkt sinds 1 mei 2019 in het gezinshuis en is afgestudeerd hbo Social Worker. Momenteel volgt ze een aanvullende opleiding; hbo Jeugd- en Gezinsprofessional.

Corine - Pedagogisch medewerkster. Corine biedt de gezinshuisouders ondersteuning bij de zorg voor de kinderen en neemt tevens een deel van de ambulante taken op zich (denk aan bezoekbegeleiding). Corine werkt sinds 1 februari 2020 in het gezinshuis als pedagogisch medewerkster. Daarvoor heeft ze ook al jarenlang in het gezinshuis gewerkt, zowel als huishoudelijk ondersteuner als stagiair voor haar inmiddels afgeronde studie mbo 4 Sociaal Agogisch Werker.

Corine - Pedagogisch medewerkster. Corine biedt de gezinshuisouders ondersteuning bij de zorg voor de kinderen, voornamelijk in de weekenden. Corine werkt sinds 15 augustus 2016 in het gezinshuis als pedagogisch medewerkster. Daarvoor heeft ze ook al jarenlang (sinds 2010) in het gezinshuis gewerkt als huishoudelijk ondersteuner. Corine is afgestudeerd aan de Pabo en werkt doordeweeks als leerkracht in het Speciaal Onderwijs.

Adrie - Huishoudelijk ondersteunster. Adrie zorgt ervoor dat de huizen altijd netjes en op orde zijn. Adrie werkt al jarenlang in het gezinshuis als huishoudelijk ondersteuner. Ze is een vertrouwd en bekend gezicht voor alle kinderen. Adrie heeft de mbo 2 studie Helpende Zorg & Welzijn afgerond.

Robert - Manager. Robert is de zoon van Herma en Sjaak en is opgegroeid in het gezinshuis. Robert heeft van 2016 tot 2020 in het gezinshuis gewerkt als pedagogisch medewerker. Hij is (sinds 2018) vooral achter de schermen bezig om te zorgen dat de medewerkers die in het leven van alledag werken, zo weinig mogelijk zorgen omtrent regelzaken hebben. Hij heeft hiervoor contact met voogdijinstellingen, gemeenten etc. Daarnaast is Robert zorginhoudelijk betrokken door het schrijven van hulpverleningsplannen en het bijwonen van evaluaties. Robert heeft een Master in Klinische Psychologie met een specialisatie in zowel kinderen & jeugdigen als volwassenen. Buiten het werk in gezinshuis ‘Hart voor de zaak’, is Robert werkzaam als gedragswetenschapper bij een aantal andere gezinshuizen, een woongroep en een logeerhuis.

Barbara - Extern gedragswetenschapper, betrokken bij ‘zelfstandige’ plaatsingen. Barbara is als gedragswetenschapper betrokken bij het gezinshuis. Ze volgt de ontwikkeling van de kinderen in hoofdlijnen, is aanwezig bij hulpverleningsplan besprekingen en evaluaties. Ook voert Barbara periodiek kindbesprekingen met de gezinshuisouders. Zie voor meer informatie over Barbara ook haar website: www.gewooninhuis.nl.