Ons team

Als partners zijn wij een team met een duidelijke taakverdeling. Sjaak heeft een onmisbare rol als 'natuurlijke' vader in het gezin, heeft zijn eigen zaak en stuurt het gezinshuis aan in zakelijk opzicht. Herma heeft de hoofdtaak als opvoeder en verzorger en  onderhoudt alle professionele contacten in het werkveld van de jeugdhulpverlening en onderwijs. 

Sinds onze verhuizing naar de nieuwe locatie, waarmee er meer kinderen en jongeren in het gezinshuis kwamen, werken we met ondersteuning van pedagogisch medewerkers. We hebben 5 mensen in dienst die met elkaar gemiddeld 70 uur per week ondersteuning bieden, de drie eigen kinderen inclusief.

Naast onze pedagogische ondersteuning, hebben we huishoudelijke ondersteuning, wat er voor zorgt dat we er helemaal voor de kinderen kunnen zijn.

Onze teamleden zijn allen geschoold, van hbo studerend (of afgestudeerd)  tot universitair geschoold. Ons team is gevarieerd opgeleid van social work, pedagogiek, pabo, veiligheidskunde en (kinder)psychologie. Dit maakt dat we ook vanuit verschillende invalshoeken kijken naar kinderen en jongeren,  wat voedend is voor een ieder.

Het gezinshuis staat onder supervisie van een behandel coördinator en vanuit de zorgaanbieder  is een gedragswetenschapper verbonden. De zorgaanbieder biedt verder de ondersteuning aan van een ambulant hulpverlener.

Zowel het gezinshuis ouderpaar als het team zich coachen; de coaching is geborgd via de franchise organisatie Gezinshuis.com.