Ons team

Als partners zijn wij een team met een duidelijke taakverdeling. Sjaak heeft een onmisbare rol als 'natuurlijke' vader in het gezin, heeft zijn eigen zaak en stuurt het gezinshuis aan in zakelijk opzicht. Herma heeft de hoofdtaak als opvoeder en verzorger en onderhoudt alle professionele contacten in het werkveld van de jeugdhulpverlening en onderwijs. 

Sinds onze verhuizing naar de nieuwe locatie, waarmee er meer kinderen en jongeren in het gezinshuis kwamen, werken we met ondersteuning van pedagogisch medewerkers. We hebben drie pedagogisch medewerkers (waaronder een schoondochter) in dienst die met elkaar gemiddeld 70 uur per week ondersteuning bieden. Hiernaast stuurt onze eigen dochter als gezinshuisouder in loondienst de 18plus aan (zie ook het kopje 'groeimodel').

Naast onze pedagogische ondersteuning hebben we huishoudelijke ondersteuning, wat er voor zorgt dat we er helemaal voor de kinderen kunnen zijn.

Onze teamleden zijn allen geschoold, van mbo afgestudeerd  tot universitair geschoold. Ons team is gevarieerd opgeleid van social work, pabo, SAW specifieke doelgroepen en klinische (kinder- en jeugd)psychologie. Dit maakt dat we ook vanuit verschillende invalshoeken kijken naar kinderen en jongeren, wat voedend is voor een ieder.

Het gezinshuis staat onder supervisie van een extern behandelcoördinator/gedragswetenschapper en vanuit de zorgaanbieder is tevens een gedragswetenschapper verbonden. De zorgaanbieder biedt verder de ondersteuning aan van een ambulant hulpverlener.

Zowel het gezinshuisouderpaar als de 18plus-gezinshuisouder als het team laten zich coachen door een persoonlijke coach.