Weekend- en vakantiepleeggezinnen

Samenleven in het gezinshuis heeft een hoge intensiteit.

Omdat het samenleven van hoge intensiteit is en een 24/7 present zijn vraagt, zorgen we ook voor voldoende rust. Eén weekend per maand gaan alle kinderen zo mogelijk logeren. Waar dit niet mogelijk is zorgen de vertrouwde pedagogisch medewerkers dat weekend voor hen.

Onze eerste keuze is dat kinderen en jongeren in eigen netwerk kunnen logeren, dit doen we in nauwe samenspraak met de Jeugdbescherming. Waar kinderen niet in eigen netwerk kunnen logeren organiseren we in óns netwerk logeergezinnen, waarbij we altijd laten screenen.

Wij zijn blij met deze ondersteuning. Dit maakt dat we ons werk al jaren kunnen doen en het ook kunnen volhouden. Na vrije tijd en rust kunnen we de kinderen weer met 'open mind' ondersteunen.

We gaan altijd één keer per jaar op vakantie met alle kinderen. Daarnaast doen we in elke vakantie ook gezinsuitjes.

Wanneer een van de gezinshuisouders vakantie heeft, worden de kinderen opgevangen door de andere gezinshuisouder met de vertrouwde pedagogisch medewerkers, eigen netwerk of gaan ze (in de zomervakantie) op zomerkamp.