• mijmeren op vakantie
  • kampioen met turnen
  • tekening anouar

Weekend- en vakantiepleeggezinnen

Samenleven in het gezinshuis heeft een hoge intensiteit.

Om die reden streven we er naar om 1 weekend per maand 'vrij' te nemen en soms een (korte) vakantie onze rust te nemen, naast de vakantie met alle gezinshuis kinderen. Tijdens onze rustmomenten gaan de meeste kinderen logeren, sommigen worden in een weekend begeleid door onze pedagogisch medewerkers in de 'aanleun'. 

Als het kan, gaat een kind logeren bij eigen familie of netwerk. Waar dat niet mogelijk is, gaan ze logeren bij een aantal  weekendpleeggezinnen uit (grotendeels) ons eigen netwerk. Alle logeergezinnen worden gescreend door de (jeugd)zorgaanbieder(s) waar wij mee samenwerken, door middel van een aantal gesprekken

Wij zijn blij met deze ondersteuning. Dit maakt dat we ons werk al jaren kunnen doen en het ook kunnen volhouden. Na vrije tijd en rust kunnen we de kinderen weer met 'open mind' ondersteunen.

Zelf zijn we ook logeergezin voor kinderen uit het netwerk van de gezinshuis kinderen, te denken valt aan broertjes of zusjes van de bij ons geplaatste kinderen, of jonge kinderen van voormalige gezinshuis kinderen die inmiddels zelf ouder zijn. We doen dit met vaste afspraken en zetten dan extra ondersteuning in van onze pedagogisch medewerkers.