Weekend- en vakantiepleeggezinnen

Samenleven in het gezinshuis heeft een hoge intensiteit.

Omdat het samenleven van hoge intensiteit is en een 24/7 present zijn vraagt, zorgen we ook voor voldoende rust. Eén weekend per maand gaan alle kinderen logeren, een tweede weekend per maand verblijven de kinderen in de 'aanleun' (zie onder 'groeimodel') wanneer ze niet in eigen netwerk kunnen logeren. Dat weekend zorgen de vertrouwde pedagogisch medewerkers voor hen.

Onze eerste keuze is dat kinderen en jongeren in eigen netwerk kunnen logeren, dit doen we in nauwe samenspraak met de Jeugdbescherming. Waar kinderen niet in eigen netwerk kunnen logeren organiseren we in óns netwerk logeergezinnen, waarbij we altijd laten screenen.

Wij zijn blij met deze ondersteuning. Dit maakt dat we ons werk al jaren kunnen doen en het ook kunnen volhouden. Na vrije tijd en rust kunnen we de kinderen weer met 'open mind' ondersteunen.

We gaan altijd één keer per jaar op vakantie met alle kinderen. Daarnaast doen we in elke vakantie ook gezinsuitjes.

Wanneer we als ouderpaar zelf vakantie hebben, worden de kinderen opgevangen in de vertrouwdheid van pedagogisch medewerkers, eigen netwerk of gaan ze op zomerkamp.