Wie is Herma

Herma is opgeleid als hbo maatschappelijk werkende en heeft als zodanig een aantal jaren gewerkt bij verschillende gemeenten, als bijstand maatschappelijk werkende en sociale zaken. Later is Herma afgestudeerd als therapeut aan het Kempler Instituut Nederland (Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestalt Therapie, post hbo). Recent heeft Herma een basisopleiding als systemisch begeleider (systemisch coachen met tafelopstellingen) behaald.

Sinds 1 februari 2005 is Herma werkzaam als gezinshuisouder. Ten tijde van het gezinshuisouderschap heeft Herma onder schooltijd nog een aantal jaren als ambulant hulpverlener gewerkt. Later heeft zij ook nog een beleidsfunctie vervuld als projectleider Voorbeeldige Jeugdzorg bij Stichting Jeugdformaat in Den Haag/Rijswijk. Met dit initiatief is door Stichting Jeugdformaat een landelijke prijs gewonnen, de ROA Impactprijs. Ook is Herma naast het gezinshuisouderschap 5,5 jaar werkzaam geweest voor de beroepsvereniging voor gezinshuisouders (Present24x7), waarvan 4 jaar als voorzitter.

Herma heeft de inhoudelijke zorgtaak in het gezinshuis als opvoeder van de geplaatste kinderen. Herma onderhoudt alle contacten van het gezinshuis: het netwerk van de kinderen, zowel hun familie als particulier netwerk als ook de contacten met de professionals die om het gezinshuis heen staan.