18 plus

Ons 'groeimodel' is gebaseerd op hoe het doorgaans met jongeren die 'gewoon' bij hun ouders opgroeien, zou gaan. Jongeren maken zich stap voor stap langzaam los van hun ouders en gaan op zichzelf wonen als ze er aan toe zijn.

Dit willen we de jongeren in onze gezinshuizen ook bieden. De hiervoor beschreven 'aanleun' brengt in kaart wat een goede vervolgplek voor jongeren kan zijn. Sommige jongeren zijn gebaat bij langdurig beschermd wonen en dan kiezen zij/wij op hun 18e levensjaar voor een vervolg bij Beschermd Wonen.

Er zijn echter ook (veel) jongeren tegen de 18, die bij verlenging in/bij de gezinscontext van het gezinshuis, de emotionele groei kunnen doormaken die noodzakelijk is om na enkele jaren, geheel zelfstandig te gaan wonen. De jongeren die wij begeleiden in de 18plus, zijn jongeren die gebaat zijn bij verlengde jeugdzorg, waarbij ze met verruiming in de leefregels en nog meer zelfstandigheid op een coachende manier geholpen worden om hun leven verder vorm te geven. Dit heeft een duidelijk doel: om op de tijd dat ze er aan toe zijn, na het gezinshuis een eigen kamer of appartementje te kunnen betrekken (zelfstandig te kunnen gaan wonen). Vaak hebben jongeren op 21-jarige leeftijd een diploma op zak of werken ze, en dat is het moment waarop ze meer dan op hun jonge leeftijd van 18 jaar, er aan toe zijn om zelfstandig te gaan wonen. Wanneer er een open plek is, is er ook ruimte voor zij-instromers van buiten onze gezinshuizen.

In de 18plus is plek voor 2 a 3 jongeren. Robert & Janneke zijn de gezinshuisouders.