18 plus

Ons 'groeimodel' is gebaseerd op hoe het doorgaans met jongeren die 'gewoon' bij hun ouders opgroeien, zou gaan. Jongeren maken zich stap voor stap langzaam los van hun ouders en gaan op zichzelf wonen als ze er aan toe zijn.

Dit willen we de jongeren in ons gezinshuis ook bieden. De hiervoor beschreven 'aanleun' brengt in kaart wat een goede vervolgplek voor jongeren kan zijn. Sommige jongeren zijn gebaat bij langdurig beschermd wonen en dan kiezen zij/wij op hun 18e levensjaar voor een vervolg bij Beschermd Wonen.

Er zijn echter ook (veel) jongeren tegen de 18, die bij verlenging in/bij de gezinscontext van het gezinshuis, de emotionele groei kunnen doormaken die noodzakelijk is om na enkele jaren, geheel zelfstandig te gaan wonen. De jongeren die wij voor de (nog te ontwikkelen) 18 plus in gedachten hebben, zijn jongeren die gebaat zijn bij verlengde jeugdzorg, waarbij ze met verruiming in de leefregels en nog meer zelfstandigheid, op een coachende manier geholpen worden om hun leven verder vorm te geven; dit met een duidelijk doel, om op de tijd dat ze er aan toe zijn, een eigen kamer of appartementje te betrekken. Vaak hebben jongeren op 21 jarige leeftijd een diploma op zak of werken ze, en dat is het moment waarop ze meer dan op hun jonge leeftijd van 18 jaar, er aan toe zijn om zelfstandig te gaan wonen.

Ons plan is om in februari 2020 een 24/7 setting voor 18-plussers (met inzet van een gezinshuis ouder in loondienst en aanvullend pedagogisch medewerkers),  op het terrein van het huidige gezinshuis te realiseren. Deze 18 plus voorziening zal een eigen gebouw en ingang hebben,  vier plekken bieden, deels doorstromers uit de aanleun maar het kunnen ook zij- instromende jongeren zijn (van rond/tegen de 18) zijn die een woongroep moeten verlaten en nog niet toe zijn aan algehele zelfstandigheid, maar dit in de kern wel in hun mogelijkheden hebben.