Levensbeschouwing

Aan de basis van onze visie ligt geloof ten grondslag. 

Wij geloven in God en dat we in relatie tot Hem en in relatie tot elkaar zijn geschapen. De opdracht: ‘Hebt uw naaste lief als uzelf’ proberen wij in ons werk vorm te geven. Geloven is voor ons een werkwoord, iets wat je doet en uitdraagt door ‘zijn’. Niet iets wat je ‘hebt’.

Wij hebben daarbij respect voor andere levensbeschouwingen. Liefde is de grondtoon van ons werk, de toon die de muziek maakt. Elk kind en elke jongere, van welke levensbeschouwing of geloofsovertuiging, is welkom. Met geplaatste kinderen gaan we de relatie aan op een manier die bij hen past. Dit is in oorsprong onze (levens)overtuiging.

Onze basishouding is liefdevol en accepterend, maar tevens begrenzend en gezaghebbend. Dit is waardoor kinderen zich veilig gaan voelen, gaan ontwikkelen en groeien (zie meer onder 'opvoeden').