• mijmeren op vakantie
  • kampioen met turnen
  • tekening anouar

Visie

In onze visie kan opvoeden alleen in het kader van een liefdevolle relatie. Dit is centraal en basaal in onze visie verankerd. Daar waar de relatie niet wordt aangegaan, ontstaat geen verbinding. Kinderen leren als er wederkerigheid is.

Structuur en liefde bieden samen het veilige kader. Middelen zijn daarbij een hulp. Daar waar 'middelen' 'doel' worden, zal een kind mogelijk tijdelijk verbetering van gedrag laten zien, maar dit zal geen langdurig effect hebben.

VERBINDEN is een kernwoord in onze visie en wij geloven dat door verbinding aan te gaan,  'dragende banden' ontstaan, die zullen leiden tot dat het kind zich 'gedragen' voelt, zijn of haar behoeften kan uiten en er daardoor een afname van onrustig, angstig of juist explorerend gedrag zal komen.

Ook bij de zelfstandigheidstraining is de dragende band ons uitgangspunt, maar sturen we steeds meer op het nemen van eigen verantwoordelijkheid in leven, werken en naar school gaan. Ons streven is daarbij om jongeren goed voor te bereiden op de maatschappij. 

De ouders van de kinderen  (of andere familie) zijn in onze visie van groot belang en onmisbaar. Wij kunnen een boompje water geven, maar als het zijn/haar wortels niet kent, zal het niet groter worden of tot bloei komen.. De 'wortels' zijn de familie/ achtergrond van het kind. Daarom zoeken wij verbinding met ouders en/of familie, waarbij het proces van het kind of jongere leidend is.  

Ons werk doen we niet alleen maar in samenspraak met de jeugdbescherming.