Visie

In onze visie kan opvoeden alleen in het kader van een liefdevolle en gezaghebbende relatie. Dit is centraal en basaal in onze visie verankerd. Daar waar de relatie niet wordt aangegaan, ontstaat geen verbinding. Kinderen leren als er wederkerigheid is.

Structuur en liefde bieden samen het veilige kader. Middelen zijn daarbij een hulp. Daar waar 'middelen' 'doel' worden, zal een kind mogelijk tijdelijk verbetering van gedrag laten zien, maar dit zal geen langdurig effect hebben.

VERBINDEN is een kernwoord in onze visie en wij geloven dat door verbinding aan te gaan, 'dragende banden' ontstaan, die zullen leiden tot dat het kind zich 'gedragen' voelt, zijn of haar behoeften kan uiten en er daardoor een afname van onrustig, angstig of juist explorerend gedrag zal komen. Hierbij moet genoemd worden dat de dragende banden (lees: wat er in een gezinshuis mogelijk is) grenzen heeft. Kinderen en jongeren kunnen dermate beschadigd zijn dat ze geen wederkerigheid aankunnen. Aangezien dit wel de werkwijze is die de gezinshuizen aanhouden, is een andere hulpvorm dan geschikter.

Ook bij de zelfstandigheidstraining is de dragende band ons uitgangspunt. We sturen aan op zelfstandig worden in alle facetten, als voorbereiding op de maatschappij en doen dit in het kader van de relatie. De opgenomen jongeren kunnen ten alle tijde een beroep op ons doen en letterlijk binnen lopen.

De ouders van de kinderen (of andere familie) zijn in onze visie van groot belang en onmisbaar. Wij kunnen een boompje water geven, maar als het zijn/haar wortels niet kent, zal het niet groter worden of tot bloei komen. De 'wortels' zijn de familie/achtergrond van het kind. Daarom zoeken wij verbinding met ouders en/of familie, waarbij het proces van het kind of de jongere leidend is. Het vormgeven van de omgang met ouders en andere familie doen we in samenspraak met de jeugdbescherming. Wanneer jongeren richting volwassenheid gaan, gaat het contact tussen ouders en gezinshuisouders vanzelfsprekend meer naar de achtergrond omdat de begeleiding van de jongeren gericht is op zelfstandig worden.