Deskundigheid

Onze deskundigheid is gebaseerd op wat we gelezen en geleerd hebben in opleiding en scholing.

Veel daarvan hebben we kunnen toepassen in onze praktijk van alle dag, het ervaringsgerichte leren.

Onze deskundigheid is echter vooral gebaseerd op wat we geleerd hebben van de kinderen in ons gezin, hoe ze zich ons toevertrouwden en ook hoe we verbondenheid konden creëren met hun ouders. We zijn deskundig geworden door deze (levens)processen aan te gaan en te doorleven. We halen bouwstenen uit wat zich voordoet en proberen dat toe te passen in wat komt in het vervolg van ons leven en dat van de kinderen. Een 'leven van alledag', duidelijke positionering in het gezin, rust en regelmaat, gericht op gezonde krachten, zijn daarbij kernwoorden. Zo vormen we ons gezinshuis, een community waar kinderen en jongeren allen een eigen plek hebben maar in verbinding met ons en elkaar leven.

Wij hebben ook veel geleerd in gesprekken met collega hulpverleners of van (oudere) collega's die een stap of fase verder zijn in hun leven dan wij. De basis van onze visie en deskundigheid staat verwoord in de afstudeerscriptie 'Hart voor de zaak' voor de opleiding Ervaringsgericht Psychosociaal Therapeut, die op aanvraag kan worden ingezien. Later is dit aangevuld met ervaringen uit de praktijk en veel goede gesprekken met onze coaches en naaste collega's. Ook maken wij deel uit van een Leergroep gezinshuizen, waar we onder leiding van een coach, met collega's intervisie hebben.