Deskundigheid

Onze deskundigheid is gebaseerd op wat we gelezen en geleerd hebben in opleiding en scholing.

Veel daarvan hebben we kunnen toepassen in onze praktijk van alle dag, het ervaringsgerichte leren.

Onze deskundigheid is echter vooral gebaseerd op wat we geleerd hebben van de kinderen/jongeren in ons gezinshuis en hoe ze zich ons toevertrouwen. We zijn deskundig geworden door deze (levens)processen aan te gaan en te doorleven. We halen bouwstenen uit wat zich voordoet en proberen dat toe te passen in wat komt in het vervolg van ons leven en dat van de kinderen. Een 'leven van alledag', duidelijke positionering in het gezin, rust, regelmaat en reinheid (leefbare slaapkamers), gericht op gezonde krachten zijn daarbij kernwoorden. Zo vormen we ons gezinshuis, een community waar kinderen en jongeren allen een eigen plek hebben maar in verbinding met ons en elkaar leven.

De basis van onze visie en deskundigheid van Herma, die zij uitgedragen heeft aan het team, staat verwoord in Herma's afstudeerscriptie 'Hart voor de zaak'. Later is dit aangevuld met ervaringen uit de praktijk en veel goede gesprekken met coaches en naaste collega's. Ook maakt het gezinshuis deel uit van een leergroep gezinshuizen, waar de gezinshuisouders onder leiding van een coach met collega's intervisie hebben. Daarnaast heeft het team van 'Hart voor de zaak' gezinshuizen, tevens intervisie onder leiding van een coach die al lange tijd bij het gezinshuis betrokken is.