Hoofdhuis

Een gezinshuis is een ecologisch systeem, waarbij kinderen deel uit maken van het natuurlijke gezin van de gezinshuisouders. Kinderen horen erbij en ontwikkelen van dit ‘including’ klimaat. De ervaring heeft ons geleerd dat kinderen tot 14/15 jaar groeien in de directe nabijheid en koestering, letterlijk bij gezinshuisouders aan tafel.

We creëren een veilig klimaat, waarbij we de relatie aangaan, liefde, koestering en nabijheid bieden afgestemd op de sociaal-emotionele behoeften van kinderen die veel hebben meegemaakt. We werken aan herstel van vertrouwen door liefdevol, duidelijk en consequent te zijn. Wanneer kinderen de veiligheid kunnen toelaten en zich met vallen en opstaan, kunnen toe vertrouwen, komt er hechting op gang en gaan kinderen emotioneel een inhaalslag maken. Dit werkt door in andere levensgebieden zoals school of bezigheden in vrije tijd.

We leven ons leven met de kinderen zoals een ‘gewoon’ gezin, maar wel vanuit een sensitieve en responsieve houding (zie ook ‘deskundigheid’ en ‘methoden’).

In het hoofdhuis is plek voor 6 a 7 kinderen. Annemarie & Korstiaan en Stephanie zijn de gezinshuisouders.