Onderwijsinstellingen

Als gezinshuis zoeken wij ook altijd de samenwerking met de scholen die de kinderen/jongeren bezoeken. Veel van onze kinderen/jongeren bezoeken speciaal onderwijs.

We zoeken kindgericht naar de juiste onderwijsplek en hebben daarin vaak goede samenwerking van de grond gekregen.

Kinderen/jongeren functioneren (mede) op school als er goed wordt samengewerkt tussen de meester of juf, de mentor en thuis.

Waar mogelijk betrekken we de ouders van de kinderen bij ouderavonden en evaluaties op school.