• mijmeren op vakantie
  • kampioen met turnen
  • tekening anouar

Wat wij verwachten

Wij verwachten van ouders van opgenomen kinderen, dat ze ons respecteren in onze levensovertuiging, visie en manier van leven.

We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar respect is de grondtoon die we hanteren en verwachten.

Bij het welkom zijn van ouders, is fysieke en emotionele veiligheid een voorwaarde.