Wat wij verwachten

Wij verwachten van ouders van opgenomen kinderen/jongeren dat ze ons respecteren in onze levensovertuiging, visie en manier van leven.

We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar respect is de grondtoon die we hanteren en verwachten.

Bij het welkom zijn van ouders is fysieke en emotionele veiligheid een voorwaarde. Waar dit onder druk staat of in het geding is werken we nauw samen met de Jeugdbescherming.