Ons gezinshuis

Een gezinshuis is een woonvoorziening voor uit huis geplaatste kinderen, die niet vanzelfsprekend in een pleeggezin kunnen wonen en die niet gebaat zijn bij een woongroep. Het zijn kinderen die veel hebben mee gemaakt, vaak ook meerdere woonplekken achter de rug hebben en ook (zeer) ernstige gedragsproblemen kunnen hebben. Bij een gezinshuis is tenminste één van de gezinshuisouders professioneel pedagogisch opgeleid. De gezinshuisouder neemt de kinderen op in zijn of haar eigen gezin. Het eigen gezin kan ingezet worden als natuurlijke hulpvorm voor kinderen die hulp nodig hebben. De gezinshuisvorm als woonvoorziening voor uit huis geplaatste kinderen sprak ons erg aan. Herma kon hierin haar kennis, opleiding en ervaring als hulpverlener kwijt, naast de kennis en wijsheid uit 'gewoon' ouderschap.

Begin 2003 startten Herma en Sjaak (en eigen kinderen) met pleegzorg, begin 2005 startten zij het gezinshuis in loondienst bij Stichting Jeugdformaat Den Haag/Rijswijk. Sindsdien hebben er veel kinderen in ons gezinshuis gewoond, variërend in leeftijd van 0 tot 21 jaar. Sommige kinderen konden terugkeren naar huis, sommigen stroomden door naar een regulier pleeggezin of een kamertrainingscentrum. In loondienstverband hebben wij het werkveld zeer goed leren kennen, zowel in gedragsproblematiek van kinderen, het omgaan met ouders als de verhoudingen in het werkveld. Dit maakte dat wij toeraakten aan een zelfstandig gezinshuis.

Sinds 1 oktober 2012 geven wij ons gezinshuis vorm in zelfstandig ondernemerschap onder het concept van Gezinshuis.com. Hiermee kunnen wij ons (levens)werk voortzetten met behoud van onze persoonlijk professionele visie en met vrijheid van handelen. Wij hebben zelf de regie over de manier waarop wij het gezinshuiswerk vormgeven, waarin wij steeds de samenwerking zoeken met  zorgpartners en 'mee laten kijken' hoe het gaat. Dit laatste vinden wij een voorwaarde om het werk goed te kunnen doen. 

We werken momenteel onder het concept van Gezinshuis.com samen met een zorgaanbieder en met gemeentes.