Logeerweekend

Samenleven in het gezinshuis heeft een hoge intensiteit.

Omdat het samenleven van hoge intensiteit is en een 24/7 present zijn vraagt, zorgen we ook voor voldoende rust. Eén weekend per vier weken gaan alle kinderen en jongeren zo mogelijk logeren. 

Onze eerste keuze is dat kinderen en jongeren in eigen netwerk kunnen logeren, dit doen we in nauwe samenspraak met de Jeugdbescherming. Waar kinderen niet in eigen netwerk kunnen logeren organiseren we professionele logeeropvang, denk bijvoorbeeld aan een zorgboerderij.

We gaan altijd één keer per jaar op vakantie met de kinderen. Daarnaast doen we in vakanties ook gezinsuitjes.

Wanneer een van de gezinshuisouders vakantie heeft, worden de kinderen opgevangen door de andere gezinshuisouders met de vertrouwde pedagogisch medewerkers, eigen netwerk of gaan ze (in de zomervakantie) op zomerkamp.