Missie

Met ons gezinshuis hebben wij voor ogen, om uit huis geplaatste kinderen (die niet voor een pleeggezin in aanmerking komen en anders op een woongroep aangewezen zouden zijn) een gezinsplek te bieden. Gezonde componenten daarbij zijn:  'een leven van alledag',  'rust, regelmaat en reinheid', maar ook 'gericht op gezonde krachten en talenten'.  

Wij willen met ons gezinshuis een voorbeeld zijn in het werkveld van de jeugdhulpverlening. 'Verbindt wat er te verbinden valt' naar en met de kinderen, met hun ouders en familie, maar ook als hulpverleners onderling. Daar waar dragende banden ontstaan, gaat het beter met kinderen.

De transitie van de Jeugdzorg heeft uiteindelijk als doel dat hulpverleners dichter bij kinderen en ouders komen te staan en eigen krachten benutten. Dit is wat wij reeds vorm geven en op die manier willen wij als gezinshuis onze plek in de lokale/regionale en waar mogelijk landelijke samenleving innemen. We willen hiermee een voorbeeld zijn in het werkveld en de samenleving.