Wie was Herma

Herma was opgeleid als hbo maatschappelijk werkende en heeft als zodanig een aantal jaren gewerkt bij verschillende gemeenten, als bijstand maatschappelijk werkende en sociale zaken. Later is Herma afgestudeerd als therapeut aan het Kempler Instituut Nederland (Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestalt Therapie, post hbo). Daarnaast heeft Herma een basisopleiding als systemisch begeleider (systemisch coachen met tafelopstellingen) behaald.

Sinds 1 februari 2005 was Herma werkzaam als gezinshuisouder. Ten tijde van het gezinshuisouderschap heeft Herma onder schooltijd nog een aantal jaren als ambulant hulpverlener gewerkt. Later heeft zij ook nog een beleidsfunctie vervuld als projectleider Voorbeeldige Jeugdzorg bij Stichting Jeugdformaat in Den Haag/Rijswijk. Met dit initiatief is door Stichting Jeugdformaat een landelijke prijs gewonnen, de ROA Impactprijs. Ook is Herma naast het gezinshuisouderschap 5,5 jaar werkzaam geweest voor de beroepsvereniging voor gezinshuisouders (Present24x7), waarvan 4 jaar als voorzitter.

Herma had de inhoudelijke zorgtaak in het gezinshuis als opvoeder van de geplaatste kinderen. Herma onderhield alle contacten van het gezinshuis: het netwerk van de kinderen, zowel hun familie als particulier netwerk als ook de contacten met de professionals die om het gezinshuis heen staan.

Op 13 oktober 2022 is Herma overleden. 'Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken delen wij u verdrietig mee dat, na een korte periode van afnemende gezondheid, door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn onvergetelijk lieve vrouw en onze bijzonder lieve, zorgzame moeder, pleegmoeder en pleegoma, Hermina Slingerland - van Dalen, in de leeftijd van 59 jaar.'

Het gezinshuis wordt voortgezet door een team van vaste gezinshuisouders en medewerkers, die allemaal bekend zijn voor de kinderen die in het gezinshuis wonen (zie 'de nieuwe gezinshuisouders' en 'ons team'). Het team onderschrijft de visie van Herma en Sjaak (zie 'visie en missie'), en werkt op dezelfde manier verder: de relatie met kinderen staat centraal.

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken delen wij u verdrietig mee dat, na een korte periode van afnemende gezondheid, door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn onvergetelijke lieve vrouw en onze bijzonder lieve, zorgzame moeder, pleegmoeder en pleegoma, Hermina Slingerland - van Dalen, in de leeftijd van 59 jaar.
Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken delen wij u verdrietig mee dat, na een korte periode van afnemende gezondheid, door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn onvergetelijke lieve vrouw en onze bijzonder lieve, zorgzame moeder, pleegmoeder en pleegoma, Hermina Slingerland - van Dalen, in de leeftijd van 59 jaar.
Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken delen wij u verdrietig mee dat, na een korte periode van afnemende gezondheid, door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn onvergetelijke lieve vrouw en onze bijzonder lieve, zorgzame moeder, pleegmoeder en pleegoma, Hermina Slingerland - van Dalen, in de leeftijd van 59 jaar.