Verbinden/dragende banden

In één van haar gegeven presentaties heeft Herma het werk van het gezinshuis getypeerd met een 'Spin in het web'.

Met het opgenomen kind/de jongere wordt verbinding gemaakt door de relatie aan te gaan; dit is voor ons de eerste dragende band. Wat we doen is méér dan opvoeden. We 'dragen' het kind/de jongere en verdragen zijn/haar gedrag (en begrenzen dit). We zijn gericht op behoefte vervulling die onder gedrag aanwezig is.

Met de natuurlijke ouders van het kind/de jongere, wordt tevens de verbinding gemaakt ('de draad gesponnen'). Dit is voor ons de tweede dragende band. Met deze 'dragende banden' tussen opvoedende ouders en natuurlijke ouders, ervaart het kind/de jongere dat het er mag zijn zoals het is en dat het mag wonen in het gezinshuis en zijn of haar ouders dat goed vinden. Het kind/de jongere kan zich veilig voelen, verwerken wat hem of haar overkwam en zich ontwikkelen met zijn aangeboren talenten en krachten. Kinderen/jongeren die veel mee maken hoeven geen willoze slachtoffers te worden, maar blijken vaak als ze zich gedragen en gerespecteerd voelen, sterke personen te zijn die er bovenop kunnen komen. De 'dragende band' tussen natuurlijke ouders en opvoedende ouders is daarbij cruciaal. Bij oudere jongeren is dit vanzelfsprekend van een andere orde.

Voor een kind of jongere is de band met zijn biologische ouders, systemisch gezien de eerste band. Ouders hebben de kinderen het leven gegeven en hebben in die zin de eerste plek in het leven van hun kinderen. Door deze plek te erkennen proberen we tegemoet te komen aan de vaak ingewikkelde gevoelens van loyaliteit van kinderen en jongeren.

Het 'verbinden' krijgt wat ons betreft ook vorm in het 'helpers systeem'. Met alle betrokken hulpverleners is een collegiale relatie belangrijk, waarin het kind/de jongere centraal staat en waarin we aanvullend op elkaar werken. Dit is voor ons de derde dragende band. Wij, kinderen/jongeren, ouders, hulpverleners zijn niet op zichzelf staande 'elementen'. De hulpverlening wordt dáár effectief, waar we ons richten op de interactie, datgene wat tussen mensen gebeurt.

Het verbindende in ons (levens)werk, maakt dat wij ons ook doorlopend (door)ontwikkelen.