Wat kunt u verwachten

Ouders zijn voor ons een onmisbare schakel in het leven en werken met de kinderen/jongeren.

Ouders hebben de eerste plaats in het leven van hun kinderen. Zij hebben ze immers het leven geschonken, zij waren er het eerste. De biologische band tussen ouders en kind is uniek en onvervangbaar. Kinderen zijn op basis daarvan loyaal aan hun ouders.

Wij stellen ons niet op als 'moeder' of 'vader' van de opgenomen kinderen/jongeren. Deze plek komt immers de ouders toe. Wij stellen ons op als opvoeders. Kinderen/jongeren voelen dit aan en kunnen zich daarom verbinden. Ze hoeven niet te 'kiezen'. Ze mogen van hun ouders houden en we geven ze mee dat ze hun ouders, maar ook ons respecteren. Ze worden in het gezinshuis opgevoed en ze weten dat hun ouders daarbij betrokken worden. Mogelijk is dit één van onze 'succes' factoren. Kinderen/jongeren voelen dat hun ouders er mogen 'zijn' en dat er samenwerking wordt gezocht. Ouders worden betrokken bij het wonen in het gezinshuis, zo mogelijk bij de hulpverlening door de GGZ en zo mogelijk bij gesprekken of keuzes met betrekking tot school. Ook overleggen wij met ouders over de keus in sport, spel of muziek, binnen het haalbare van het gezinshuis.

Ons doel is dat ouders ervaren dat we 'naast' ze staan en niet 'tegenover' ze. De verbinding die gemaakt moet worden door volwassenen helpt het kind/de jongere. Wij hebben ouders daarin dus nodig en ouders ons.