Ons team

Sinds de verhuizing naar onze nieuwe locatie, waarmee er meer kinderen en jongeren in het gezinshuis kwamen wonen, werken we met ondersteuning van pedagogisch medewerkers. We hebben twee pedagogisch medewerkers en een leerling-pedagogisch medewerker in dienst die met elkaar gemiddeld 50 uur per week ondersteuning bieden, voornamelijk in het hoofdhuis. Naast onze pedagogische ondersteuning hebben we in het hoofdhuis ook huishoudelijke ondersteuning, wat er voor zorgt dat we er helemaal voor de kinderen kunnen zijn.

Onze gezinshuisouders en teamleden zijn allen geschoold, van mbo tot universitair afgestudeerd. Ons team is gevarieerd opgeleid van Social Work, pabo, SAW specifieke doelgroepen en klinische (kinder- en jeugd)psychologie. Dit maakt dat we ook vanuit verschillende invalshoeken kijken naar kinderen en jongeren, wat voedend is voor eenieder. Het gezinshuis staat onder supervisie van een extern gedragswetenschapper en vanuit de zorgaanbieder is tevens een gedragswetenschapper verbonden. Zowel de gezinshuisouders als het team laten zich coachen door verschillende coaches die bij het gezinshuis of de leergroepen van de gezinshuisouders betrokken zijn.

Naast de gezinshuisouders en Sjaak zijn de volgende medewerkers en externen aan ons gezinshuis verbonden:

Corine - Pedagogisch medewerkster. Corine biedt de gezinshuisouders ondersteuning bij de zorg voor de kinderen en neemt tevens een deel van de ambulante taken op zich (denk aan bezoekbegeleiding). Corine werkt sinds 1 februari 2020 in het gezinshuis als pedagogisch medewerkster. Daarvoor heeft ze ook al jarenlang in het gezinshuis gewerkt, zowel als huishoudelijk ondersteuner als stagiair voor haar inmiddels afgeronde studie mbo 4 Sociaal Agogisch Werker.

Corine - Pedagogisch medewerkster. Corine biedt de gezinshuisouders ondersteuning bij de zorg voor de kinderen, voornamelijk in de weekenden. Corine werkt sinds 15 augustus 2016 in het gezinshuis als pedagogisch medewerkster. Daarvoor heeft ze ook al jarenlang (sinds 2010) in het gezinshuis gewerkt als huishoudelijk ondersteuner. Corine is afgestudeerd aan de Pabo en werkt doordeweeks als leerkracht in het Speciaal Onderwijs.

Adrie - Leerling-pedagogisch medewerkster & huishoudelijk ondersteunster. Adrie zorgt ervoor dat de huizen altijd netjes en op orde zijn. Adrie werkt al jarenlang in het gezinshuis als huishoudelijk ondersteuner. Ze is een vertrouwd en bekend gezicht voor alle kinderen. Adrie heeft de mbo 2 studie Helpende Zorg & Welzijn afgerond. Sinds 1 september volgt ze de mbo 3 opleiding 'medewerker maatschappelijke zorg'.

Stephanie - Pedagogisch medewerkster. Stephanie is de (voormalige) pleegdochter van Herma en Sjaak. Stephanie heeft als puber enkele jaren in het gezinshuis gewoond. Ze werkt sinds 1 mei 2022 in het gezinshuis als pedagogisch medewerkster, en heeft vanaf 1 augustus 2022 t/m 31 december 2023 als gezinshuisouder in loondienst gewerkt. Sinds 1 januari 2024 werkt ze weer als pedagogisch medewerkster in het gezinshuis. Stephanie is afgestudeerd mbo 4 Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener en studeert momenteel in deeltijd hbo Social Work. 

Barbara - Extern gedragswetenschapper, betrokken bij ‘zelfstandige’ plaatsingen. Barbara is als gedragswetenschapper betrokken bij het gezinshuis. Ze volgt de ontwikkeling van de kinderen in hoofdlijnen, is aanwezig bij hulpverleningsplan besprekingen en evaluaties. Ook voert Barbara periodiek kindbesprekingen met de gezinshuisouders. Zie voor meer informatie over Barbara ook haar website: www.gewooninhuis.nl.