Jeugdbescherming

De Jeugdbescherming is als samenwerkingspartner erg belangrijk voor ons.

De (gezins)voogden dragen de eindverantwoordelijkheid van de kinderen die onder toezicht staan en bij ons wonen. In onze samenwerking zijn wij transparant over het reilen en zeilen in de gezinshuizen. De Jeugdbescherming komt ook zeer regelmatig over de vloer.

Periodiek wordt de hulp aan de kinderen/jongeren in de gezinshuizen geëvalueerd en waar nodig worden doelen bijgesteld. Daarbij worden ouders ook betrokken; afhankelijk van hun juridische positie hebben ouders inspraak.

Als de kinderen/jongeren ouder worden, worden ze bij de gesprekken betrokken, kunnen ze hun eigen mening geven en meedenken in de doelen waaraan gewerkt wordt.