Waar kunt u op rekenen

Ouders kunnen rekenen op goede zorg voor hun kind. Hun kind staat centraal en het proces van hun kind is leidend in onze hulp.

Wij hebben immers hetzelfde doel: namelijk dat het kind/de jongere zich na gestagneerde ontwikkeling, gezien en gerespecteerd voelt, er mag 'zijn', tot rust kan komen en daarna kan groeien en ontwikkelen.

Ouders mogen er op rekenen dat we het belang van hun kinderen voorop stellen en dat ze daarbij betrokken worden.

Ouders mogen zich welkom voelen in het gezinshuis, binnen de grenzen van de agenda en (praktische) mogelijkheden van het gezinshuis.