GGZ

Kinderen/jongeren die veel hebben meegemaakt hebben een veilige en stabiele woonplek nodig, maar daarmee is het niet 'af'. Juist als hun leven stabiel is, is het nodig dat ze de mogelijkheid krijgen te verwerken wat ze hebben meegemaakt. Dit maakt dat ze stabieler in het leven (gaan) staan en ook verder kunnen.

Wij werken daarom nauw samen met de GGZ in onze regio. Alle kinderen/jongeren in ons gezinshuis kunnen daarvoor kortere of langere tijd specialistische hulp krijgen, waarbij hun ouders en wij als opvoeders samen betrokken zijn.

We kunnen het (gezinshuis)'werk' doen wat we doen, omdat we ons gesteund weten. De therapeuten kunnen hun werk doen omdat wij de nodige stabiliteit maar ook de lange adem bieden, die nodig is bij behandeling van problemen.

Wij ervaren deze samenwerking als positief en als een ontwikkelde dragende 'band' wat het kind en ouders ten goede komt. Wij willen in deze samenwerking ook graag voorbeeld zijn in het werkveld.