GGZ

Kinderen die veel hebben mee gemaakt, hebben een veilige en stabiele woonplek nodig, maar daarmee is het niet 'af'. Juist als hun leven stabiel is, is het nodig dat ze de mogelijkheid krijgen te verwerken wat ze hebben mee gemaakt. Dit maakt dat ze stabieler in het leven (gaan) staan en ook 'verder' kunnen.

Wij werken daarom nauw samen met de GGz in onze regio. Alle kinderen in ons gezinshuis hebben daarvoor kortere of langere tijd, specialistische hulp gekregen, waarbij hun ouders en wij als opvoeders samen betrokken zijn, wat de kinderen zeer ten goede is gekomen.

Ook hebben wij als gezinshuis opvoedondersteuning gekregen, op het gebied van psychiatrie en trauma.

We kunnen het (gezinshuis)'werk' doen wat we doen, omdat we ons gesteund weten. De therapeuten kunnen hun werk doen omdat wij de nodige stabiliteit maar ook de 'lange adem' bieden, die nodig is bij behandeling van problemen.

Wij ervaren deze samenwerking als zeer positief en als een ontwikkelde dragende 'band' wat het kind en ouders ten goede komt. Wij willen in deze samenwerking ook graag voorbeeld zijn in het werkveld.