Stichting Jeugdformaat

Stichting Jeugdformaat, onze zorgaanbieder van weleer, is een grote organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden. Stichting Jeugdformaat heeft het absolute streven om zoveel mogelijk uit huis geplaatste kinderen in gezinsvormen op te voeden. In eerste instantie in pleeggezinnen en bij (zeer) ernstige gedragsproblematiek in gezinshuizen. Jeugdformaat heeft enkele tientallen gezinshuizen waarvan er een aantal in loondienst zijn en een aantal het gezinshuis als zelfstandig ondernemer vormgeven onder het concept van Gezinshuis.com. Herma en Sjaak zijn eerst een aantal jaren in loondienst gezinshuisouder bij Jeugdformaat geweest. Nu is 'Hart voor de zaak' één van de zelfstandige gezinshuizen.

Jeugdformaat staat ondersteunend om ons gezinshuis. Een gedragswetenschapper is adviserend naar het gezinshuis met betrekking tot het gedrag van de kinderen; de ambulant hulpverlener bewaakt de hoofdlijnen (doelen) uit de diverse hulpverleningsplannen. Ook heeft hij/zij een rol naar de natuurlijke ouders. Periodiek vinden er besprekingen en evaluaties plaats, waarbij ouders worden betrokken en de kinderen als ze groter worden ook. Hiermee beogen we met elkaar dat ze zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen groeiproces.